Ceník

Ceny za právní úkony dle advoktáního tarifu nebo hodinově

S klienty je standardně uzavírána smlouva o poskytování právních služeb. Na základě dohody mezi advokátem a klientem může klient zvolit následující způsoby stanovení odměny advokáta, možná je i kombinace níže uvedených způsobů.

Hodinová sazba

Při použití hodinové sazby je klientovi účtována odměna ve výši od 1.000,- Kč – 2.750,- Kč bez DPH za každou hodinu času účelně stráveného poskytováním právních služeb.

Výše hodinové sazby závisí na složitosti případu.

Hodinová sazba je vhodná tehdy, má-li klient zájem o jednorázovou poradu nebo pokud nelze předem určit rozsah právních služeb.

Pevná odměna

Tento způsob stanovení odměny je obvyklý při realizaci jednorázových, jasně definovaných projektů – např. sepis konkrétní smlouvy, prodej a koupě nemovitostí, advokátní úschova. Výše pevné odměny se odvíjí od složitosti případu a předpokládaného času, potřebného pro jeho vyřešení.

Stálí klienti

Stálým klientům nabízí advokátní kancelář své služby za zvýhodněnou hodinovou či pevnou sazbu nebo měsíční paušál stanovený dle objemu poskytovaných služeb.

Advokátní tarif

Pokud výše odměny za právní služby není mezi klientem a advokátní kanceláří sjednána, použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, která upravuje tzv. mimosmluvní odměnu.

Náhrada nákladů soudního řízení v případě úspěchu ve věci

Při zastupování klienta advokátem v občanském soudním řízení je v případě úspěchu ve věci klientovi přiznána náhrada nákladů soudního řízení, včetně nákladů právního zastoupení. Odměna hrazená neúspěšnou protistranou je stanovena ve výši mimosmluvní odměny podle advokátního tarifu.

 

V souvislosti s novelizací zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele upozorňujeme, že spory mezi fyzickými osobami a advokáty vzniklé ze smluv o poskytování právních služeb řeší Česká advokátní komora.