O mně

Naše advokátní kancelář a zkušenost v oblasti práva

Mgr. Jana Kitzbergerová

V letech 2004 – 2010 jsem studovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Poslední rok, tj. 2009 – 2010 jsem strávila v rámci programu Erasmus na Univerzitě v Pasově a zde získala osvědčení o základních znalostech německého práva. Na podzim roku 2010 jsem obhájila diplomovou práci na téma Řízení o dědictví a započala praxi advokátního koncipienta.

Advokátní zkoušky jsem úspěšně složila v roce 2014.

Od roku 2014 do roku 2016 jsem pracovala jako právník veřejných zakázek na městě Český Krumlov.

V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou jsem zapsána pod číslem 17905.