Advokátní kancelář v Českém krumlově

Profesionální pomoc právníka – advokáta

Advokát Mgr. Jana Kitzbergerová poskytuje komplexní právní služby s důrazem na osobní přístup právníka ke klientovi. Advokátní kancelář sídlí ve městě Český Krumlov. Specializací právníka je rodinné právo, trestní právo (včetně zastupování obětí trestných činů), přestupkové právo, převody nemovitostí včetně advokátní úschovy, občanské právo a veřejné zakázky. Další zaměření je vymáhání pohledávek a výkon rozhodnutí (exekuce), správní právo a pracovní právo.