Specializace

Specializace naší advokátní kanceláře

  • Rodinné právo
  • Trestní právo včetně zastupování obětí trestných činů
  • Přestupkové právo
  • Převody nemovitostí včetně advokátní úschovy
  • Právo veřejných zakázek