Právní služby

Nabízené právní služby

  • zastupování před soudy,
  • sepisování smluv a jiných listin,
  • právní posouzení návrhů smluv protistran,
  • jednání s protistranou,
  • právní poradenství,
  • zpracovávání právních rozborů,
  • a to ve všech oblastech práva.